1. „Vai de cei care sunt fără grijă în Sión și care sunt în siguranță pe muntele Samaríei, de cei distinși ai celui dintâi dintre neamuri, la care merge casa lui Israél!

2. Treceți la Calné și vedeți! Mergeți de acolo în marele Hamát și coborâți la Gat al filisténilor! Sunteți voi mai buni decât acele regate sau este mai mare teritoriul lor decât teritoriul vostru?

3. Voi îndepărtați ziua cea rea și apropiați sceptrul violenței.

4. Ei se culcă pe paturi de fildeș și se întind pe divanele lor; mănâncă miei din turmă și viței din mijlocul grajdului.

5. Ei se iau după sunetul alăutei, ca Davíd gândesc pentru ei instrumente muzicale.

6. Beau din vase vin și se ung cu cel dintâi untdelemn, dar nu se întristează de zdrobirea lui Iosíf.

7. De aceea, vor fi deportați în fruntea deportaților și va înceta ospățul celor care stau întinși”.

8. Domnul Dumnezeu s-a jurat pe viața sa – oracolul Domnului Dumnezeului Sabaót –: „Eu resping mândria lui Iacób și palatele sale le urăsc. Voi abandona cetatea și tot ce este în ea.

9. Dacă vor rămâne zece oameni într-o casă, vor muri.

10. Îl vor purta pe unchi și pe cel care arde ca să scoată oasele din casă și-i vor spune celui din interiorul casei: «Mai este cineva cu tine?», iar el va zice: «Nimeni». Și va zice: «Liniște! Căci nu se poate aminti numele Domnului».

11. Căci, iată, Domnul poruncește și va lovi casa cea mare, și va fi bucăți, și casa cea mică, și vor fi spărturi.

12. Aleargă oare caii pe stâncă sau o ară cu boii? Ei au schimbat în otravă judecata și roadele dreptății, în venin.

13. Vă bucurați pentru Lo-Debár și ziceți: «Oare nu prin puterea noastră am luat pentru noi [cetatea] Carnáim?».

14. Căci, iată, fac să se ridice împotriva voastră, casă a lui Israél – oracolul Domnului Dumnezeului Sabaót – un neam care vă va oprima de la intrarea în Hamát și până la râul din Arabáh!”.

“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina