1. Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségtáblája.

2. Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit.

3. Júdának született Perec és Szerach, Támártól. Perec nemzette Hecromot, Hecrom nemzette Aramot.

4. Aram nemzette Aminadabot, Aminadab nemzette Nachsont, Nachson nemzette Salmont.

5. Salmonnak született Boász, Ráchábtól. Boásznak született Jobed, Ruttól. Jobed nemzette Izájt,

6. Izáj nemzette Dávid királyt. Dávidnak született Salamon, Urija feleségétõl.

7. Salamon nemzette Rechabeámot, Rechabeám nemzette Abiját, Abija nemzette Azát.

8. Aza nemzette Jozafátot, Jozafát nemzette Jorámot, Jorám nemzette Uziját.

9. Uzija nemzette Jotámot, Jotám nemzette Acházt, Acház nemzette Hiszkiját.

10. Hiszkija nemzette Manasszét, Manassze nemzette Amont, Amon nemzette Joziját.

11. Jozija nemzette Jechonját és testvéreit - a Babilonba való elhurcoláskor.

12. A Babilonba hurcolás után: Jechonja nemzette Sealtielt, Sealtiel nemzette Zerubbábelt.

13. Zerubbábel nemzette Abihudot, Abihud nemzette Eljakimot. Eljakim nemzette Acort.

14. Acor nemzette Cádokot, Cádok nemzette Achimot, Achim nemzette Eliudot.

15. Eliud nemzette Eleazárt, Eleazár nemzette Mattant, Mattan nemzette Jákobot.

16. Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Krisztusnak nevezett Jézust szülte.

17. Így a nemzedékek száma: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a Babilonba való elhurcolásig tizennégy nemzedék, és a Babilonba való elhurcolástól Krisztusig tizennégy nemzedék.

18. Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielõtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektõl.

19. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság elõtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.

20. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektõl van!

21. Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert õ szabadítja meg népét bûneitõl."

22. Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott:

23. Íme a szûz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.

24. József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét,

25. de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta.

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina