1. Jojakim júdeai király uralkodásának harmadik esztendejében Nebukadnezár, Bábel királya felvonult Jeruzsálem ellen, és ostrom alá fogta.

2. Az Úr kezébe adta Jojákimot, Júda királyát és a templom edényeinek egy részét. Sineár földjére vitte õket, s az edényeket istenének templomában helyezte el.

3. A király meghagyta Aspenáznak, udvari emberei fõnökének, hogy válogasson ki Izrael fiai közül néhány királyi vérbõl vagy elõkelõ családból származó ifjat.

4. Legyenek teljesen hibátlanok, csinos külsejûek, jártasak minden bölcsességben, mûveltek és képzettek. Legyenek tehát alkalmasak rá, hogy a királyi palotában szolgálatot teljesítsenek. Aspenáznak meg kellett õket tanítania a káldeusok írására és nyelvére.

5. A király a királyi ételekbõl rendelt nekik ellátást minden egyes napra, és abból a borból, amelyet maga is ivott. Így kellett három éven át nevelkedniük, hogy aztán szolgálatot teljesítsenek a király színe elõtt.

6. Ezek között volt Júda törzsébõl Dániel, Hananja, Misael és Azarja.

7. Az udvari emberek fõnöke azonban új nevet adott nekik: Dánielt Béltsacárnak, Hanaját Sadráknak, Misaelt Mesaknak és Azarját Abednegónak nevezte el.

8. Dániel azonban elhatározta magában, hogy nem szennyezi be magát a király ételeivel és a borral. Azért arra kérte az udvari emberek fõnökét, hogy ne kelljen magát beszennyeznie.

9. Bár az Isten az udvari emberek fõnökében jóindulatot és irgalmat ébresztett Dániel iránt,

10. az udvari emberek fõnöke mégis ezt felelte Dánielnek: "Félek uramtól, a királytól, aki maga szabta meg számotokra az ételt és italt. Ha úgy látja, hogy arcotok soványabb, mint a veletek egykorú ifjaké, én leszek érte felelõs a király elõtt."

11. Ekkor Dániel a felügyelõt kérte meg, akit az udvari emberek fõnöke Dániel, Hananja, Misael és Azarja fölé rendelt:

12. "Csak tíz napig tégy próbát szolgáiddal! Adass nekünk fõzeléket ételül és vizet italul!

13. Akkor vedd szemügyre a mi arcunkat meg a királyi ételekbõl táplálkozó ifjak arcát. Aztán tégy úgy szolgáiddal, ahogyan jónak látod!"

14. Hallgatott is a tanácsukra és tíz napig próbára tette õket.

15. Tíz nap múlva külsejükben csinosabbnak és jobban tápláltaknak látszottak, mint a többi ifjak, akik királyi ételeket ettek.

16. Ettõl kezdve a felügyelõ beszüntette a nekik szánt eledelt meg a boritalt, és fõzeléket adott nekik.

17. Ennek a négy ifjúnak az Isten megadta a tudományt, és minden írásban és bölcsességben a jártasságot. Ezenkívül Dánielnek még azt is megadta, hogy megértsen minden látomást és álmot.

18. Amikor elérkezett az idõ, amelyet a király bemutatásukra meghatározott, az udvari emberek fõnöke Nebukadnezár színe elé vezette õket.

19. A király elbeszélgetett velük, és úgy találta, hogy az összes többi között nincs olyan, mint Dániel, Hananja, Misael és Azarja. Mindjárt a király szolgálatába is álltak.

20. Valahányszor a király olyan ügyet terjesztett eléjük, amely bölcsességet és okosságot kívánt, azt tapasztalta, hogy tízszer különbek egész országa minden tudósánál és varázslójánál.

21. Dániel ott is maradt Cirusz király elsõ esztendejéig.

“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina