pronađen 20 Rezultati za: üdvösség

 • Isten a mi üdvösségünk! Üdvösség Istene a mi Istenünk, az Úr, a Hatalmas megóv a haláltól. (Zsoltárok könyve 68, 21)

 • Igen, közel az üdvösség azokhoz, akik õt félik, s dicsõség lakik majd földjükön. (Zsoltárok könyve 85, 10)

 • Veszem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét. (Zsoltárok könyve 116, 13)

 • Örömmel meríttek majd vizet az üdvösség forrásaiból. (Izajás könyve 12, 3)

 • Ezt mondják majd: Csak az Úrban van üdvösség és erõ. Hozzá térnek megszégyenülve mind, akik lázadoztak ellene. (Izajás könyve 45, 24)

 • Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, és az üdvösség napján megsegítelek. Én teremtettelek, és én teszlek meg a nép szövetségesévé. Helyreállítom az országot, és kiosztom a pusztává lett örökséget. (Izajás könyve 49, 8)

 • "Ujjongó örömmel örülök az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igaz élet köntösébe burkolt, mint a võlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. (Izajás könyve 61, 10)

 • Az üdvösség erejét támasztotta nekünk szolgája, Dávid házában. (Lukács evangéliuma 1, 69)

 • hogy az üdvösség ismeretét add népének bûnei bocsánatára, (Lukács evangéliuma 1, 77)

 • Jézus ezt felelte neki: "Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen õ is Ábrahám fia. (Lukács evangéliuma 19, 9)

 • Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól ered. (János evangéliuma 4, 22)

 • Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk." (Apostolok Cselekedetei 4, 12)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina