1. Én, "az Öreg", a kiválasztott Úrnõnek és gyermekeinek, akiket az Igazságban szeretek,

2. de nemcsak én, hanem mindenki, aki megismerte az Igazságot, amely bennünk van, és velünk lesz örökre.

3. Legyen velünk az Atyaistennek és Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben!

4. Igen örültem, hogy gyermekeid közt olyanokat találtam, akik az Igazságban élnek az Atyától kapott parancs szerint.

5. És most kérlek, Úrnõ, nem mintha új parancsról írnék neked, hisz ez kezdet óta parancsunk: Szeressük egymást!

6. Ez a szeretet azt jelenti, hogy parancsai szerint éljünk. Ez hát a parancs, mint ahogy kezdettõl fogva hallottátok, hogy éljetek szeretetben.

7. Mert sok csaló fellépett a világban, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Az ilyen csaló és antikrisztus.

8. Vigyázzatok magatokra, nehogy elveszítsétek, amit már megszereztetek, hanem teljes bért kapjatok.

9. Aki ezen túlmegy, és nem marad meg Krisztus tanításában, nem mondhatja magáénak az Istent. De aki kitart a tanításban, az Atyát is, a Fiút is magáénak mondhatja.

10. Ha valaki nem ezzel a tanítással megy hozzátok, még csak ne is köszönjetek neki.

11. Mert aki köszön neki, részes gonosz tetteiben.

12. Még sok mindenrõl tudnék írni, de nem akarom papírra és tintára bízni. Remélem, hogy egyszer eljutok hozzátok, és élõszóval mondom el, hogy örömünk teljes legyen.

13. Üdvözölnek kiválasztott nõvéred gyermekei.

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina