1. Becaleelnek és Oholiábnak, továbbá a többi hozzáértõ embernek - akiknek az Úr érzéket és ügyességet adott a szentélyhez szükséges minden munka elvégzésére -, nekik tehát az a feladatuk, hogy mindent úgy készítsenek el, ahogy az Úr parancsolta."

2. Mózes ezután hívta Becaleelt, Oholiábot és a többi hozzáértõ embert, akiknek az Úr mûvészi tehetséget adott, s akiket a szívük arra indított, hogy hozzálássanak a munkához.

3. Átvették Mózestõl a fogadalmi ajándékokat, amelyeket Izrael fiai a szentély elkészítésének munkájához felajánlottak. Sõt, reggelenként még újabb önkéntes adományokat is hoztak.

4. Ezért a kézmûvesek, akik a szentély munkálatait végezték, egymás után Mózeshez mentek,

5. és így szóltak: "A nép sokkal többet hoz, mint ami szükséges annak a munkának az elvégzéséhez, amelyet az Úr el akar végeztetni."

6. Erre Mózes kihirdette a táborban: "Sem férfi, sem asszony ne hozzon semmi többet a szentély készítéséhez." A nép tehát abbahagyta az adakozást.

7. Amit eddig adakoztak, az is több volt, mint amennyi a szentély elkészítéséhez kellett.

8. A mûvészi képességû emberek elõször a hajlékot készítették el tíz vászonlapból: kettõs szövésû finom lenvásznat, kék és vörös bíbort és karmazsint használtak hozzá, kerub-alakokkal, ahogy a mûszövõ csinálja.

9. Minden vászonlap 28 könyök hosszú és négy könyök széles volt:

10. minden lap egyenlõ nagyságú. Öt-öt vászonlapot tûzött össze egymással.

11. Azután az egész összeillesztett lap legszélsõ darabjának a szegélyére kék bíborból hurkokat erõsített, ugyanígy a másik összeillesztett lap szegélyére is.

12. Ötven hurkot erõsített az egyik lapra, és ötven hurkot a másik összetett lap szegélyére: mégpedig úgy, hogy a hurkok egymással szembe kerültek.

13. Készített hozzájuk ötven aranykapcsot, s a vászonlapokat összefûzte a kapcsokkal, s így kialakult az egységes hajlék.

14. Ezután kecskeszõr takaróból tetõt készített a hajlékra. Tizenegy szõnyeget használt fel hozzá.

15. Minden szõnyeg hossza harminc könyök, a szélessége négy könyök volt. Mind a tizenegy szõnyeg azonos méretû volt.

16. Ezekbõl öt szõnyeget összefûzött egymással, s a másik hatot szintén egymással.

17. Az összefûzött darab szélsõ szõnyegén ötven hurkot csinált, s a másik összetett darab szélsõ szõnyegén ugyanannyit.

18. Ezekhez ötven bronzkapcsot készített, hogy egybefûzze velük a sátor tetejét.

19. A sátor tetejére még egy felsõ takarót csinált vörösre festett báránybõrbõl, s arra még egyet finom bõrbõl.

20. Akácfából elkészítette azokat a deszkákat, amelyek a hajlék vázához kellettek.

21. Minden deszka tíz könyök hosszú és másfél könyök széles volt.

22. Minden deszkára két eresztéket csinált, hogy egymással össze lehessen illeszteni õket. Így készítette el a hajlék minden deszkáját.

23. A hajlék számára összesen készített: húsz deszkát a déli oldalra,

24. s a húsz deszka alá negyven ezüstlábat csinált, két-két lábat egy deszka alá az eresztékeknek megfelelõen.

25. A másik, az északra nézõ oldalra szintén húsz deszkát,

26. a hozzátartozó negyven ezüstlábbal, két-két lábat egy deszkára.

27. A hajlék nyugatra nézõ oldalára hat deszkát készített.

28. Azonkívül két deszkát csinált a hajlék hátsó részén levõ sarokhoz.

29. Ezeket alulról megkettõzte, fel, egészen az elsõ gyûrû magasságáig. Így járt el mindkét saroknál.

30. Tehát nyolc deszka került oda, a hozzá tartozó 16 ezüstlábbal, kettõ-kettõ mindegyik deszka alá.

31. Azután reteszrudakat csinált akácfából: ötöt a hajlék egyik oldalán levõ deszkákhoz.

32. Másik ötöt a másik oldal deszkáinak összefogására, s rajtuk kívül másik öt reteszrudat a hajlék nyugat felé esõ oldalára.

33. A középsõ reteszeket átvezette a deszkák közepén egyik végétõl a másikig.

34. A deszkákat beborította arannyal. A reteszrudak befogadására szolgáló karikákat aranyból csinálta, s a reteszrudakat is bevonta arannyal.

35. A függönyt kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból csinálta. Mûszövéssel kerub-alakokat vitt bele.

36. Azután csinált hozzá akácfából négy oszlopot, s bevonta õket arannyal. A hozzájuk tartozó kapcsok is aranyból voltak. Négy ezüsttalpat öntött hozzájuk.

37. Azután még csinált egy függönyt vörös és kék bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból a sátor bejáratára. Ez is mûszövéssel készült.

38. (Elkészítette) a hozzá szükséges öt oszlopot és a kapcsokat. Az oszlopfejeket és a gyûrûket arannyal vonta be, a talpakat pedig ezüstbõl öntötte.

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina