1. Az Úr ezt mondta még Mózesnek:

2. "Nézd, én név szerint meghívtam Becaleelt, Uri fiát, Hur unokáját, Júda törzsébõl,

3. eltöltöttem Isten lelkével, hogy adjon neki ügyességet, értelmet és ismeretet minden mesterségre,

4. hogy a munkát eltervezze és mindent kivitelezzen arannyal, ezüsttel és bronzzal;

5. hogy a köveket tudja faragni és formálni, a fát metszeni, egyszóval mindenféle munkát el tudjon végezni.

6. Segítõül adtam hozzá Oholiábot, Achizamach fiát, Dán törzsébõl, s megáldottam kellõ hozzáértéssel, hogy mindent kivitelezzen, amit neked parancsoltam:

7. a találkozás sátorát, a bizonyság ládáját, és rajta az engesztelés tábláját, s a sátor minden más berendezését,

8. vagyis az asztalt felszerelésével, az arany mécstartót minden hozzávalójával, továbbá az illatáldozat oltárát,

9. valamint az égõáldozat oltárát minden kellékével, a medencét talapzatával,

10. a díszruhákat - azaz Áron fõpap ruháit és fiainak a papi szolgálathoz ruháit -,

11. a kenetet és az illatszert a szentély számára. Mindent úgy kell megcsinálni, ahogy neked megparancsoltam."

12. Az Úr így szólt Mózeshez:

13. "Parancsold meg Izrael fiainak: tartsátok meg szombatjaimat. Legyen az jel köztem és köztetek nemzedékrõl nemzedékre. Errõl ismerik meg, hogy én, az Úr szentellek meg titeket.

14. Ezért tartsátok meg a szombatot, legyen az szent elõttetek. Aki megszentségteleníti, az halállal lakoljon. Aki ezen a napon dolgozik, azt ki kell irtani népébõl.

15. Hat napig dolgozzatok, de a hetedik nap, a szombat, a pihenés napja, az Úrnak van szentelve. Mindenkit, aki szombaton dolgozik, halállal kell büntetni.

16. Így kell Izrael fiainak a szombatot megülniük. Tartsák meg azt nemzedékrõl nemzedékre: megszeghetetlen szövetségnek.

17. Örök idõkre legyen ez jel köztem és Izrael fiai között. Mert hat nap alatt teremtette Isten az eget és a földet, a hetedik napon azonban megpihent és fellélegzett."

18. Miután befejezte szavait, amelyeket a Sínai-hegyen Mózeshez intézett, átadta neki a bizonyság két tábláját, a kõtáblákat, amelyekre Isten ujjai írtak.

“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina