1. Atyáim Istene, irgalomnak Ura, aki a szavaddal teremtettél mindent,

2. és bölcsességeddel alkottad az embert, hogy uralkodjék a teremtményeken, amelyeket alkottál,

3. és igazgassa a világot szentségben és igazságosságban és egyenes lélekkel tegyen igazságot:

4. add meg nekem a bölcsességet, trónod osztályosát, és ne zárj ki engem gyermekeid közül.

5. Hiszen szolgád vagyok, szolgálód fia, gyönge és rövid életû ember, és édeskeveset értek a joghoz és törvényhez.

6. Ha mégoly tökéletes is valaki az emberek fiai között, de a tõled való bölcsességnek híjával van, semmibe kell venni.

7. Te szemeltél ki néped királyává, fiaid és lányaid bírájává.

8. Te parancsoltad meg, hogy templomot építsek szent hegyeden és áldozati oltárt a városban, amelyet lakóhelyül választottál, szent sátrad hasonmásául, amelyet kezdettõl készítettél.

9. Nálad a bölcsesség, ismeri mûveidet, jelen volt, amikor a világot teremtetted, és tudja, mi kedves a szemedben és mi helyes a parancsaid szerint.

10. Küldd le szent egedbõl, dicsõséged trónjától, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben.

11. Mert tud és ért mindent; tetteimben józanul vezet majd és megoltalmaz hatalmával.

12. Így majd tetszenek neked mûveim, népedet igazságosan kormányozom, és méltó leszek atyámnak trónjára.

13. Melyik ember képes fölismerni Isten akaratát, és ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr?

14. Hisz a halandók gondolatai bizonytalanok, és terveink ingatagok.

15. Mert a romlandó test gátolja a lelket, és a földi sátor ránehezedik a sokat tûnõdõ elmére.

16. Csak nagy nehezen derítjük ki, ami a földön van, és üggyel-bajjal értjük meg, ami kézenfekvõ. Hát akkor az égi dolgokat ki tudná kifürkészni?

17. Ki ismerte föl valaha is akaratodat, ha te nem adtál (neki) bölcsességet és nem küldted el a magasból szent lelkedet?

18. Csak így lettek simává a földön lakók útjai, s így tanulták meg az emberek, mi kedves a szemedben.

19. Csak a bölcsesség által menekültek meg.

“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina