1. Halljátok az ítéletet, amelyet az Úr kimondott rátok, Izrael fiai, azokra a nemzetségekre, amelyeket felhoztam Egyiptom földjérõl:

2. A föld nemzetségei közül nem ismertem mást, csak titeket; ezért megtorlom rajtatok minden gonoszságtokat.

3. Jár-e együtt két ember, ha nem értenek egyet?

4. Nem akkor ordít-e az erdõben az oroszlán, ha nem talál prédát? Nem akkor bömböl-e búvóhelyén az oroszlánkölyök, ha nem szerez semmit?

5. Leesik-e a madár a földre, hogyha nincsen csapda? Csattan-e a csapda, ha nincs, amit fogjon?

6. Megszólal-e a kürt a városban anélkül, hogy a nép meg ne rémülne? Jön-e valami rossz a városra, amit ne az Úr hozna rá?

7. Valóban, az Isten, az Úr nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak.

8. Ki ne félne, ha ordít az oroszlán? Ki ne jövendölne, ha szól az Úr, az Isten?

9. Hirdessétek Asszíria palotáiban, és Egyiptom földjének palotáiban; mondjátok: Gyûljetek egybe Szamaria hegyein, és lássátok a nagy zûrzavart a városban, és benne a gyötrelmeket!

10. Nem tudnak egyenes úton járni - mondja az Úr -, erõszakot és pusztítást halmoztak fel palotáikban.

11. Ezért ezt mondja az Úr, az Isten: Ellenség veszi körül az országot, elragadja hatalmadat, és kifosztják palotáidat.

12. Ezt mondja az Úr: Amikor a pásztor is csak egy szárcsontot vagy fülhegyet ment meg az oroszlán szájából, ugyanígy Izrael fiai közül is (alig) mentenek meg, akik Szamariában ágyuk mélyén ülnek, fekvõhelyükön, a párnák között.

13. Halljátok ezt, és tegyetek tanúságot Jákob házában - mondja az Úr, az Isten, a Seregek Istene.

14. Azon a napon, amikor Izrael ellenem elkövetett vétkeit megtorlom Bétel oltárain, letörnek majd az oltár szarvai, és a földre hullanak.

15. Lerombolom a téli házat a nyári házzal együtt, elpusztulnak az elefántcsont házak, eltûnnek az ébenfa házak - mondja az Úr.

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina