pronađen 16 Rezultati za: részetek

 • Hát nem közénk és közétek, Ruben fiai és Gád fiai közé húzta-e határul a Jordánt az Úr? Nincs részetek az Úrban! Így fiaitok lennének az oka annak, hogy fiaink nem félik többé az Urat. (Józsue könyve 22, 25)

 • csak bizonyságul köztünk és köztetek és utánunk utódaink között, hogy az Urat szolgáljuk elõtte bemutatott égõáldozatainkkal, véres áldozatainkkal és színe elõtt bemutatott közösségi áldozatainkkal. Akkor nem mondhatják fiaitok egy nap a mieinknek: Nincs részetek az Úrban! (Józsue könyve 22, 27)

 • Ez lesz a teendõtök: Harmad részetek, amely szombaton szolgálatba lép, papok és leviták, mint kapuõrség szolgáljon, (Krónikák II. könyve 23, 4)

 • harmad részetek a királyi palotánál, harmad részetek meg az Alapkapunál álljon, a többi nép pedig a templom udvarain. (Krónikák II. könyve 23, 5)

 • De így válaszoltam nekik: "Az ég Istene sikerre viszi ügyünket. S mi az õ szolgái nekilátunk és építünk. Nektek meg nincs Jeruzsálemben sem részetek, sem jogotok, sem emléketek." (Nehemiás könyve 2, 20)

 • Most hát kérve kérlek benneteket, emlékezzetek jótéteményeimre, amelyekben általában és egyébként részetek volt és viseltessetek mindnyájan jóindulattal irántam, és fiam iránt õrizzétek meg barátságtokat. (Makkabeusok II. könyve 9, 26)

 • Áhítsátok hát szavaimat és vágyódjatok rájuk, és okulásban lesz részetek. (Bölcsesség könyve 6, 11)

 • Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, ami jól nem lakat? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jót esztek, és kövér falatokban lesz részetek. (Izajás könyve 55, 2)

 • Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyûlölni fog titeket. (Máté evangéliuma 24, 9)

 • Ne legyen részetek a sötétség meddõ tetteiben, inkább ítéljétek el õket. (Efezusiaknak írt levél 5, 11)

 • adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban; (Kolosszeieknek írt levél 1, 12)

 • Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk, Jézus Krisztus dicsõségében. (Tesszalonikaiaknak írt II. levél 2, 14)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina