Trouvé 16 Résultats pour: részetek

 • Hát nem közénk és közétek, Ruben fiai és Gád fiai közé húzta-e határul a Jordánt az Úr? Nincs részetek az Úrban! Így fiaitok lennének az oka annak, hogy fiaink nem félik többé az Urat. (Józsue könyve 22, 25)

 • csak bizonyságul köztünk és köztetek és utánunk utódaink között, hogy az Urat szolgáljuk elõtte bemutatott égõáldozatainkkal, véres áldozatainkkal és színe elõtt bemutatott közösségi áldozatainkkal. Akkor nem mondhatják fiaitok egy nap a mieinknek: Nincs részetek az Úrban! (Józsue könyve 22, 27)

 • Ez lesz a teendõtök: Harmad részetek, amely szombaton szolgálatba lép, papok és leviták, mint kapuõrség szolgáljon, (Krónikák II. könyve 23, 4)

 • harmad részetek a királyi palotánál, harmad részetek meg az Alapkapunál álljon, a többi nép pedig a templom udvarain. (Krónikák II. könyve 23, 5)

 • De így válaszoltam nekik: "Az ég Istene sikerre viszi ügyünket. S mi az õ szolgái nekilátunk és építünk. Nektek meg nincs Jeruzsálemben sem részetek, sem jogotok, sem emléketek." (Nehemiás könyve 2, 20)

 • Most hát kérve kérlek benneteket, emlékezzetek jótéteményeimre, amelyekben általában és egyébként részetek volt és viseltessetek mindnyájan jóindulattal irántam, és fiam iránt õrizzétek meg barátságtokat. (Makkabeusok II. könyve 9, 26)

 • Áhítsátok hát szavaimat és vágyódjatok rájuk, és okulásban lesz részetek. (Bölcsesség könyve 6, 11)

 • Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, ami jól nem lakat? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jót esztek, és kövér falatokban lesz részetek. (Izajás könyve 55, 2)

 • Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyûlölni fog titeket. (Máté evangéliuma 24, 9)

 • Ne legyen részetek a sötétség meddõ tetteiben, inkább ítéljétek el õket. (Efezusiaknak írt levél 5, 11)

 • adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban; (Kolosszeieknek írt levél 1, 12)

 • Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk, Jézus Krisztus dicsõségében. (Tesszalonikaiaknak írt II. levél 2, 14)


“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina