pronađen 207 Rezultati za: Zsidók

 • Tudtára adjuk a királynak, hogy a zsidók, akik tõled ide jöttek hozzánk, Jeruzsálembe érkeztek, s azon vannak, hogy a gonosz és lázadó várost fölépítsék, falait rendbehozzák, az alapjait már le is rakták. (Ezdrás könyve 4, 12)

 • Istenük szeme azonban a zsidók vénein volt, és nem akadályozták meg õket, amíg tudtul nem adták (a dolgot) Dáriusnak, és írás nem érkezett az ügyben. (Ezdrás könyve 5, 5)

 • Hagyjátok, dolgozzanak az Isten házán Júda helytartója és a zsidók vénei, õk építsék föl az Isten házát az eredeti helyén! (Ezdrás könyve 6, 7)

 • Ugyanakkor megszabom, mit kell fizetnetek a zsidók véneinek azért, hogy fölépítik az Istennek ezt a házát: a királyi kincstárból, vagyis a folyamon túli adókból térítsék meg ezeknek az embereknek kiadásaikat, pontosan, megszakítás nélkül. (Ezdrás könyve 6, 8)

 • A zsidók vénei pedig folytatták az építkezést, eredményesen, Aggeus prófétának és Iddo fiának, Zakariásnak a sugallatára. S be is fejezték az építkezést Izrael Istenének parancsa szerint, továbbá Cirusz, Dárius és Artaxerxész perzsa királyok parancsa szerint. (Ezdrás könyve 6, 14)

 • fölkeresett egyik testvérem, Hanani, Júdeába való emberekkel. Érdeklõdtem tõlük a zsidók felõl, a fogságtól megmenekült maradék és Jeruzsálem felõl. (Nehemiás könyve 1, 2)

 • A vezetõk nem tudtak róla, hova mentem, sem arról, hogy mit akarok tenni. Egészen addig senkivel nem közöltem a zsidók közül: sem a papokkal, sem az elõkelõkkel, sem az elöljárókkal, sem pedig a többiekkel. (Nehemiás könyve 2, 16)

 • és ilyeneket mondott testvérei és Szamaria hadserege elõtt: "Mit akarnak ezek a nyomorult zsidók?... Be is akarják tán egyszer fejezni? Életre tudják kelteni a köveket a romhalmazból, amikor a tûz martaléka lettek?" (Nehemiás könyve 3, 34)

 • De történt, hogy a közelükben lakó zsidók tízszer is figyelmeztettek minket: "Ellenünk vonulnak minden helységbõl, ahol csak laknak!" (Nehemiás könyve 4, 6)

 • Ezt írta benne: "A népek között az a hír terjedt el - Gasmu is megerõsíti -, hogy te és a zsidók fel akartok lázadni. Azért építetted föl a falat, mert te akarsz a királyuk lenni. (Nehemiás könyve 6, 6)

 • Azt is láttam azokban a napokban, hogy a zsidók asdódi, ammonita és moábita nõket vettek feleségül. (Nehemiás könyve 13, 23)

 • A király lehúzta ujjáról a gyûrût, és Ámánnak, az agagita Hamdata fiának, a zsidók üldözõjének adta. (Eszter könyve 3, 10)


“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina