pronađen 434 Rezultati za: Fiainak

 • Jákob vérbeli leszármazottainak a száma, akik vele Egyiptomba átköltöztek, Jákob fiainak feleségei nélkül hatvanhat személyt tett ki. (Teremtés könyve 46, 26)

 • Miután Jákob megadta fiainak a végsõ rendelkezést, visszahúzta lábát fekhelyére. Azután meghalt és megtért övéihez. (Teremtés könyve 49, 33)

 • Ezek Izrael fiainak nevei, akik családjukkal együtt lekísérték Jákobot Egyiptomba: (Kivonulás könyve 1, 1)

 • Ezt mondta alattvalóinak: "Látjátok, hogy Izrael fiainak népe megsokasodott és megerõsödött, s már veszélyt jelent számunkra. (Kivonulás könyve 1, 9)

 • Most tehát Izrael fiainak a kiáltása felhatolt hozzám, és láttam a gyötrelmet is, amellyel az egyiptomiak kínozzák õket. (Kivonulás könyve 3, 9)

 • Izrael fiainak munkavezetõi elmentek a fáraóhoz és így panaszkodtak: "Miért bánsz így szolgáiddal? (Kivonulás könyve 5, 15)

 • Izrael fiainak munkavezetõi nehéz helyzetbe kerültek, amikor hallották: a napi téglamennyiséget nem csökkenthetik. (Kivonulás könyve 5, 19)

 • azért meghallgattam Izrael fiainak panaszát, akiket Egyiptomban szolgaságra vetettek és megemlékeztem szövetségemrõl. (Kivonulás könyve 6, 5)

 • Lévi fiainak nevei, nemzetségeik szerint: Gerson, Kehát, és Merári, Lévi 137 éves kort ért el. (Kivonulás könyve 6, 16)

 • Csak Gósen tartományt, Izrael fiainak lakóhelyét kímélte meg a jégesõ. (Kivonulás könyve 9, 26)

 • Senki sem láthatta a másikat, és három napig senki sem mozdulhatott a helyérõl. Izrael fiainak területén azonban világos volt. (Kivonulás könyve 10, 23)

 • akkor így feleljetek: Ez a húsvéti áldozat az Úrnak, aki Egyiptomban elhaladt Izrael fiainak háza mellett, amikor lesújtott az egyiptomiakra, és a mi házainkat megkímélte." Erre a nép meghajolt és leborult. (Kivonulás könyve 12, 27)


“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina