pronađen 1025 Rezultati za: svoga

  • A kad se navrši tisuæu godina, Sotona æe iz svoga zatvora biti pušten: (Otkrivenje 20, 7)

  • I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaruènica nakiæena za svoga muža. (Otkrivenje 21, 2)

  • Dvanaest vrata - dvanaest bisera: svaka od svoga bisera. A gradski trg - èisto zlato, kao prozirno staklo. (Otkrivenje 21, 21)

  • I reèe mi: "Ove su rijeèi vjerne i istinite jer Gospod Bog, nadahnitelj proroka, posla svoga anðela da on pokaže slugama njegovim što se ima dogoditi ubrzo. (Otkrivenje 22, 6)

  • "Ja, Isus, poslah anðela svoga posvjedoèiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica." (Otkrivenje 22, 16)


“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina