Trouvé 1025 Résultats pour: svoga

  • A kad se navrši tisuæu godina, Sotona æe iz svoga zatvora biti pušten: (Otkrivenje 20, 7)

  • I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaruènica nakiæena za svoga muža. (Otkrivenje 21, 2)

  • Dvanaest vrata - dvanaest bisera: svaka od svoga bisera. A gradski trg - èisto zlato, kao prozirno staklo. (Otkrivenje 21, 21)

  • I reèe mi: "Ove su rijeèi vjerne i istinite jer Gospod Bog, nadahnitelj proroka, posla svoga anðela da on pokaže slugama njegovim što se ima dogoditi ubrzo. (Otkrivenje 22, 6)

  • "Ja, Isus, poslah anðela svoga posvjedoèiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica." (Otkrivenje 22, 16)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina