pronađen 597 Rezultati za: rijeèi

 • Doista, tko želi ljubiti život i naužit se dana sretnih, nek suspregne jezik oda zla i usne od rijeèi prijevarnih; (Prva Petrova poslanica 3, 10)

 • Govori li tko? Neka govori kao rijeèi Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, komu slava i vlast u vijeke vijekova! Amen. (Prva Petrova poslanica 4, 11)

 • da se sjetite rijeèi što ih prorekoše sveti proroci i zapovijedi apostola vaših, zapovijedi Gospodinove i Spasiteljeve. (Druga Petrova poslanica 3, 2)

 • Što bijaše od poèetka, što smo èuli, što smo vidjeli oèima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Rijeèi, Životu - (Prva Ivanova poslanica 1, 1)

 • Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i rijeèi njegove nema u nama. (Prva Ivanova poslanica 1, 10)

 • Zato ako doðem, spoèitnut æu mu djela koja èini naklapajuæi zlobne rijeèi o nama. Ni to mu nije dosta, nego ne prima braæe, a onima koji bi to htjeli, brani i izgoni ih iz Crkve. (Treæa Ivanova poslanica 1, 10)

 • suditi svima i pokarati sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožno sagriješiše i za sve drzovite rijeèi koje grešni bezbožnici izrekoše protiv njega." (Poslanica Jude apostola 1, 15)

 • A vi, ljubljeni, sjetite se rijeèi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista. (Poslanica Jude apostola 1, 17)

 • Blago onomu koji èita i onima što slušaju rijeèi ovog proroštva te èuvaju što je u njem napisano. Jer vrijeme je blizu! (Otkrivenje 1, 3)

 • Ja, Ivan, brat vaš i suzajednièar u nevolji, kraljevstvu i postojanosti, u Isusu: bijah na otoku zvanu Patmos radi rijeèi Božje i svjedoèanstva Isusova. (Otkrivenje 1, 9)

 • Kad Jaganjac otvori peti peèat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog rijeèi Božje i zbog svjedoèanstva što ga imahu. (Otkrivenje 6, 9)

 • Jer Bog im u srce stavi izvršiti naum njegov: da jednodušno predadu kraljevstvo svoje Zvijeri dok se ne ispune rijeèi Božje. (Otkrivenje 17, 17)


“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina