pronađen 36 Rezultati za: neko

 • Neko se vrijeme zadrže pa se onda s mirom od braæe vrate onima koji ih poslaše. (Djela apostolska 15, 33)

 • Neko se vrijeme zadrža pa onda ode i zareda galacijskim podruèjem i Frigijom utvrðujuæi sve uèenike. (Djela apostolska 18, 23)

 • Onda posla u Makedoniju dvojicu svojih poslužitelja, Timoteja i Erasta, a on provede još neko vrijeme u Aziji. (Djela apostolska 19, 22)

 • pa jedva jedvice ploveæi uza nju, stigosmo na neko mjesto zvano Dobra pristaništa, blizu kojega je grad Laseja. (Djela apostolska 27, 8)

 • Makedonija i Ahaja odluèiše oèitovati neko zajedništvo prema siromašnim svetima u Jeruzalemu. (Poslanica Rimljanima 15, 26)

 • Ne bih vas doista htio tek na prolazu vidjeti jer se nadam neko vrijeme proboraviti kod vas, dopusti li Gospodin. (Prva poslanica Korinæanima 16, 7)

 • Èudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanðelje, (Poslanica Galaæanima 1, 6)

 • Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anðeo s neba navješæivao neko evanðelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet! (Poslanica Galaæanima 1, 8)

 • Što smo veæ rekli, to sad i ponavljam: navješæuje li vam tko neko evanðelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet. (Poslanica Galaæanima 1, 9)

 • A vjera je veæ neko imanje onoga èemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo. (Poslanica Hebrejima 11, 1)

 • a pred prijestoljem kao neko stakleno more, nalik na prozirac. U sredini prijestolja, oko prijestolja, èetiri biæa, sprijeda i straga puna oèiju: (Otkrivenje 4, 6)

 • I vidjeh kao neko more od prozirca pomiješano s ognjem. Oni koji pobijediše Zvijer i kip njezin i broj imena njezina stoje u moru od prozirca s citrama Božjim u ruci. (Otkrivenje 15, 2)


“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina