pronađen 36 Rezultati za: neko

 • Preseli se u Mediju, sinko, jer znam da æe se sve dogoditi s Ninivom što je o njoj nagovijestio prorok Jona: bit æe razrušena, a u Mediji bit æe mir za neko vrijeme; naša braæa koja se još nalaze u domovini bit æe razasuta daleko od lijepe zemlje, Jeruzalem æe opustjeti, a Dom Gospodnji koji se nalazi u njemu izgorjet æe i bit æe pust za neko vrijeme. (Tobija 14, 4)

 • i ostale Knjige, opazit æe se povelika razlika izmeðu prijevoda i izvornika. Kad sam u trideset i osmoj godini vladavine kralja Euergeta došao u Egipat i boravio ondje neko vrijeme, našao sam djelo veoma pouèno. (Baruh 6, 25)

 • A posred tih biæa vidjelo se kao neko užareno ugljevlje, kao goruæe zublje koje se meðu njima kretahu; iz ognja sijevaše i munje bljeskahu. (Ezekiel 1, 13)

 • Iznenada æe upasti u bogate pokrajine i postupat æe kako nisu postupali njegovi oèevi ni oèevi njegovih otaca, rasipajuæi meðu svoje plijen, pljaèku i bogatstvo, smišljat æe osnove protiv tvrdih gradova, ali samo za neko vrijeme. (Daniel 11, 24)

 • Neko opet pade na kamenito tlo gdje nemaše dosta zemlje. Odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. (Evanðelje po Marku 4, 5)

 • Neko opet pade u trnje i trnje uzraste i uguši ga te ploda ne donese. (Evanðelje po Marku 4, 7)

 • Neko napokon pade u dobru zemlju i dade plod, razraste se i razmnoži, te donese: jedno tridesetostruko, jedno šezdesetostruko, jedno stostruko." (Evanðelje po Marku 4, 8)

 • A na kamenu - to su oni koji kad èuju, s radošæu prime Rijeè, ali korijena nemaju: ti neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme kušnje otpadnu. (Evanðelje po Luki 8, 13)

 • I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uðoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. (Evanðelje po Luki 9, 52)

 • Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko (Evanðelje po Luki 17, 12)

 • Petar osta neko vrijeme u Jopi u nekog Šimuna kožara. (Djela apostolska 9, 43)

 • Evo stoga sada ruke Gospodnje na tebi: oslijepljet æeš i neko vrijeme neæeš gledati sunca!" Odmah pade na nj mrak i tama te on glavinjajuæi stade tražiti ruke vodilje. (Djela apostolska 13, 11)


“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina