pronađen 335 Rezultati za: Kada

 • Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. (Poslanica Efežanima 6, 13)

 • Zato i mi, od dana kada to èusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaæanju duhovnome: (Poslanica Kološanima 1, 9)

 • Da, sada živimo kada ste vi postojani u Gospodinu! (Prva poslanica Solunjanima 3, 8)

 • kada - u onaj Dan - doðe da se proslavi u svojim svetima i da se prodièi u svima koji povjerovaše. Jer povjerovalo se svjedoèanstvu našemu meðu vama. (Druga poslanica Solunjanima 1, 10)

 • Kabanicu koju ostavih u Troadi kod Karpa, kada doðeš, donesi. I knjige, osobito pergamene. (Druga poslanica Timoteju 4, 13)

 • A spomenite se onih prvih dana kada ste, tek prosvijetljeni, izdržali veliku patnièku borbu: (Poslanica Hebrejima 10, 32)

 • Veoma se obradovah kada doðoše braæa i posvjedoèiše za tvoju istinu: kako ti živiš po Istini. (Treæa Ivanova poslanica 1, 3)

 • A kad on uze knjigu, èetiri biæa i dvadeset i èetiri starješine padoše nièice pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune kada, to jest molitava svetaèkih. (Otkrivenje 5, 8)

 • I drugi jedan anðeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. (Otkrivenje 8, 3)

 • A kada dovrše svoje svjedoèanstvo, Zvijer koja izlazi iz Bezdana zaratit æe s njima, pobijediti ih i ubiti. (Otkrivenje 11, 7)

 • pet ih veæ pade, jedan jest, a jedan još ne doðe: kada doðe, ostati mu je zamalo. (Otkrivenje 17, 10)


“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina