pronađen 335 Rezultati za: Kada

 • Gle, dolazi dan Jahvin kada æe se podijeliti plijen usred tebe. (Zaharija 14, 1)

 • A kada za žrtvu slijepu stoku prinosite, zar to nije zlo? I kad prinosite hromo i bolesno, zar to nije zlo? Donesi takvo što svome namjesniku, hoæe li biti zadovoljan i dobro te primiti? - govori Jahve nad Vojskama. (Malahija 1, 8)

 • O kada bi tko od vas zatvorio vrata da mi zaludu ne palite ognja na žrtveniku! Niste mi mili - govori Jahve nad Vojskama - i ne primam žrtve iz ruke vaše. (Malahija 1, 10)

 • Ali vi ga skvrnite kada govorite: "Stol je Gospodnji okaljan i hrana na njemu ni za što nije!" (Malahija 1, 12)

 • Kažete još: "Gle, šteta truda!" i prezirete ga - govori Jahve nad Vojskama. Kada dovodite stoku otetu, hromu i bolesnu, te je prinosite kao dar žrtveni, zar da to iz vaše ruke milostivo primim? - govori Jahve nad Vojskama. (Malahija 1, 13)

 • Kada to doèu kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. (Evanðelje po Mateju 2, 3)

 • Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama èine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaæu. (Evanðelje po Mateju 6, 2)

 • Ti naprotiv, kada daješ milostinju - neka ti ne zna ljevica što èini desnica, (Evanðelje po Mateju 6, 3)

 • I kada doðe prijeko, u gadarski kraj, eto mu u susret dvaju opsjednutih: izlazili su iz grobnica, silno goropadni, te nitko nije mogao proæi onim putem. (Evanðelje po Mateju 8, 28)

 • Kada doðoše k mnoštvu, pristupi mu èovjek, padne pred njim na koljena (Evanðelje po Mateju 17, 14)

 • Pa kada doðu oni prvi, pomisle da æe primiti više, ali i oni prime po denar. (Evanðelje po Mateju 20, 10)

 • Kada su to èula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata. (Evanðelje po Mateju 20, 24)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina