22. Bolje je živjeti siromaški pod krovom od dasaka nego se gostiti gospodski u tuðoj kuæi.
“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina