Trouvé 311 Résultats pour: zemlja

 • Zato mene èekajte - rijeè je Jahvina - do dana kad ustanem kao tužilac; jer ja sam odredio da se sakupe narodi, da se saberu kraljevstva, da na vas gnjev svoj izlijem, svu gorèinu svoje srdžbe: u vatri moje ljubomore bit æe sva zemlja sažgana. (Sefanija 3, 8)

 • Stog' je nebo uskratilo rosu, a zemlja uskratila usjeve. (Hagaj 1, 10)

 • Ja dozvah sušu na zemlju i gore, na žito i vino, na ulje i na sve što zemlja raða, na ljude i stoku i na svaki trudno steèen plod." (Hagaj 1, 11)

 • Oni se obratiše anðelu Jahvinu, koji stajaše meðu mirtama, i kazaše: "Obišli smo zemlju, i gle: sva zemlja poèiva i miruje." (Zaharija 1, 11)

 • I razmeo sam ih meðu sve narode kojih ne poznavahu, a zemlja iza njih bi opustošena, te nitko nije njome prolazio niti se vraæao. Tako su zemlju blagostanja obratili u pustoš!" (Zaharija 7, 14)

 • nego æu posijati mir: loza æe roditi grožðem, zemlja æe davati usjeve, a nebo æe davati rosu svoju. Sve æu to dati Ostatku ovoga naroda. (Zaharija 8, 12)

 • I plakat æe zemlja, svaka porodica napose, i žene njihove napose; porodica doma Davidova napose, i žene njihove napose; porodica doma Natanova napose, i žene njihove napose; (Zaharija 12, 12)

 • nego æe govoriti: 'Nisam ja prorok; ja sam ratar, zemlja je moje dobro od mladosti!' (Zaharija 13, 5)

 • Sva æe se zemlja pretvoriti u ravnicu, od Gebe do Rimona negepskog. A Jeruzalem æe se uzvisiti na svom mjestu; i bit æe nastanjen - od Vrata Benjaminovih do Prvih vrata, to jest do Vrata ugaonih, i od Kule Hananeelove do Kraljeva tijeska. (Zaharija 14, 10)

 • Svi æe vas narodi tad držati sretnima, jer æete biti zemlja blaženstva - govori Jahve nad Vojskama. (Malahija 3, 12)

 • Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, Put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska - (Evanðelje po Mateju 4, 15)

 • Zaista, kažem vam, dok ne proðe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan poteziæ iz Zakona neæe proæi, dok se sve ne zbude. (Evanðelje po Mateju 5, 18)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina