Trouvé 311 Résultats pour: zemlja

 • I drveæe æe poljsko donositi plodove, a zemlja æe dati rod svoj. I oni æe mirno živjeti u svojoj zemlji i znat æe da sam ja Jahve kad slomim palice jarma njihova i kad ih izbavim iz ruku onih što ih podjarmiše. (Ezekiel 34, 27)

 • Ovako govori Jahve Gospod: "A što se o tebi govori: 'Ti si zemlja koja ljude proždire i svojem narodu djecu otima' - (Ezekiel 36, 13)

 • opustjela zemlja, nekoæ pustinja naoèigled svakom prolazniku, bit æe opet obraðena. (Ezekiel 36, 34)

 • I gle, Slava Boga Izraelova dolazi od istoka; šum joj kao šum velikih voda: i zemlja se sjala od slave njegove. (Ezekiel 43, 2)

 • To neka bude njegova zemlja, posjed u Izraelu, da knezovi više ne tlaèe narod moj i da zemlju dadu domu Izraelovu po plemenima.' (Ezekiel 45, 8)

 • To je zemlja koju æete ždrijebom razdijeliti u baštinu plemenima Izraelovim, to su njihovi dijelovi - rijeè je Jahve Gospoda. (Ezekiel 48, 29)

 • Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: neka ga hvali i uzvisuje dovijeka! (Daniel 3, 74)

 • Poèetak rijeèi Jahvinih Hošei. Jahve reèe Hošei: "Idi, oženi se bludnicom i izrodi djecu bludnièku, jer se zemlja bludu odala, odmetnuvši se od Jahve!" (Hošea 1, 2)

 • zemlja æe se odazvati žitu, moštu i ulju, a oni æe se odazvati Jizreelu. (Hošea 2, 24)

 • Stoga tuguje zemlja i ginu svi stanovnici s poljskim zvijerima i pticama nebeskim te ugibaju i ribe u moru. (Hošea 4, 3)

 • Bujna je loza bio Izrael, rod bogat ona je nosila. I što mu je više rodilo plodova, to je više umnažao žrtvenike; što mu je bogatija zemlja bila, to je kiæenije dizao stupove. (Hošea 10, 1)

 • Opustošeno polje, zemlja poharana. Poharano žito, vino propade, presahnu ulje. (Joel 1, 10)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina