9. Srce si mi ranila, sestro moja, nevjesto, srce si mi ranila jednim pogledom svojim, jednim samim biserom kolajne svoje.

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina