1. - Ja sam cvijet šaronski, ljiljan u dolu.

2. - Što je ljiljan meðu trnjem, to je prijateljica moja meðu djevojkama.

3. - Što je jabuka meðu šumskim stablima, to je dragi moj meðu mladiæima; bila sam željna hlada njezina i sjedoh, plodovi njeni slatki su grlu mome.

4. Uveo me u odaje vina i pokrio me zastavom ljubavi.

5. Okrijepite me kolaèima, osvježite jabukama, jer sam bolna od ljubavi.

6. Njegova mi je lijeva ruka pod glavom, a desnom me grli.

7. - Kæeri jeruzalemske, zaklinjem vas srnama i košutama poljskim, ne budite, ne budite ljubav moju dok sama ne bude htjela!

8. Glas dragoga moga! Evo ga, dolazi, prelijeæe brda, preskakuje brežuljke.

9. Dragi je moj kao srna, on je kao jelenèe. Evo ga za našim zidom, gleda kroz prozore, zaviruje kroz rešetke.

10. Dragi moj podiže glas i govori mi: "Ustani, dragano moja, ljepoto moja, i doði,

11. jer evo, zima je veæ minula, kiša je prošla i nestala.

12. Cvijeæe se po zemlji ukazuje, vrijeme pjevanja doðe i glas se grlièin èuje u našem kraju.

13. Smokva je izbacila prve plodove, vinograd, u cvatu, miriše. Ustani, dragano moja, ljepoto moja i doði.

14. Golubice moja, u spiljama kamenim, u skrovištima vrletnim, daj da ti vidim lice i da ti èujem glas, jer glas je tvoj ugodan i lice je tvoje krasno."

15. Pohvatajte lisice, male lisice što ošteæuju vinograde, naše vinograde u cvatu.

16. Dragi moj pripada meni, a ja njemu, on pase meðu ljiljanima.

17. Prije nego dan izdahne i sjene se spuste, vrati se, dragi moj: budi lagan kao srna, kao lane na gori Beteru.

“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina