1. Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov èas da prijeðe s ovoga svijeta Ocu, buduæi da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio.

2. I za veèerom je ðavao veæ bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda.

3. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide pa

4. usta od veèere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se.

5. Nalije zatim vodu u praonik i poène uèenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan.

6. Doðe tako do Šimuna Petra. A on æe mu: "Gospodine! Zar ti da meni pereš noge?"

7. Odgovori mu Isus: "Što ja èinim, ti sada ne znaš, ali shvatit æeš poslije."

8. Reèe mu Petar: "Neæeš mi prati nogu nikada!" Isus mu odvrati: "Ako te ne operem, neæeš imati dijela sa mnom."

9. Nato æe mu Šimun Petar: "Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu!"

10. Kaže mu Isus: "Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge - i sav je èist! I vi ste èisti, ali ne svi!"

11. Jer znao je tko æe ga izdati. Stoga je i rekao: "Niste svi èisti."

12. Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reèe im: "Razumijete li što sam vam uèinio?

13. Vi me zovete Uèiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam!

14. Ako dakle ja - Gospodin i Uèitelj - vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge.

15. Primjer sam vam dao da i vi èinite kao što ja vama uèinih."

16. Zaista, zaista, kažem vam: nije sluga veæi od gospodara niti poslanik od onoga koji ga posla.

17. Ako to znate, blago vama budete li tako i èinili!"

18. "Ne govorim o svima vama! Ja znam koje izabrah! Ali - neka se ispuni Pismo: Koji blaguje kruh moj, petu na me podiže."

19. "Veæ vam sada kažem, prije negoli se dogodi, da kad se dogodi vjerujete da Ja jesam.

20. Zaista, zaista, kažem vam: Tko primi onoga kojega ja šaljem, mene prima. A tko mene primi, prima onoga koji je mene poslao."

21. Rekavši to, potresen u duhu Isus posvjedoèi: "Zaista, zaista, kažem vam: jedan æe me od vas izdati!"

22. Uèenici se zgledahu meðu sobom u nedoumici o kome to govori.

23. A jedan od njegovih uèenika - onaj kojega je Isus ljubio - bijaše za stolom Isusu do krila.

24. Šimun Petar dade mu znak i reèe: "Pitaj tko je taj o kome govori."

25. Ovaj se privine Isusu uz prsa i upita: "Gospodine, tko je taj?"

26. Isus odgovori: "Onaj je kome ja dadnem umoèen zalogaj."

27. Tada umoèi zalogaj, uze ga i dade Judi Šimuna Iškariotskoga. Nakon zalogaja uðe u nj Sotona. Nato mu Isus reèe: "Što èiniš, uèini brzo!"

28. Nijedan od sustolnika nije razumio zašto mu je to rekao.

29. Buduæi da je Juda imao kesu, neki su mislili da mu je Isus rekao: "Kupi što nam treba za blagdan!" - ili neka poda nešto siromasima.

30. On dakle uzme zalogaj i odmah iziðe. A bijaše noæ.

31. Pošto Juda iziðe, reèe Isus: "Sada je proslavljen Sin Èovjeèji i Bog se proslavio u njemu!

32. Ako se Bog proslavio u njemu, i njega æe Bog proslaviti u sebi, i uskoro æe ga proslaviti!

33. Djeèice, još sam malo s vama. Tražit æete me, ali kao što rekoh Židovima, kažem sada i vama: kamo ja odlazim, vi ne možete doæi.

34. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge.

35. Po ovom æe svi znati da ste moji uèenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge."

36. Kaže mu Šimun Petar: "Gospodine, kamo to odlaziš?" Isus mu odgovori: "Kamo ja odlazim, ti zasad ne možeš poæi za mnom. No poæi æeš poslije."

37. Nato æe mu Petar: "Gospodine, a zašto sada ne bih mogao poæi za tobom? Život æu svoj položiti za tebe!"

38. Odgovori Isus: "Život æeš svoj položiti za mene? Zaista, zaista, kažem ti: Pijetao neæe zapjevati dok me triput ne zatajiš."

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina