Löydetty 10 Tulokset: slièni

  • Mi smo svi osuðeni na smrt, slièni smo vodi koja se prolije na zemlju i više se ne može skupiti, i Bog ne podiže mrtvaca: neka, dakle, kralj misli na to da prognanik ne ostane izagnan daleko od njega. (Druga knjiga o Samuelu 14, 14)

  • Toèkovi su bili slièni toèkovima obiènih kola: njihove osovine, naplaci, paoci i glavèine - sve bijaše liveno. (Prva knjiga o kraljevima 7, 33)

  • slièni lavu dok se, zinuv, na plijen obara i laviæu što vreba u potaji. (Psalmi 17, 12)

  • Zato ih je upravo snašla teška nevolja: postadoše im neprijatelji i krvnici baš oni koje su živo nastojali nasljedovati u naèinu života i u svemu im biti slièni. (Druga knjiga o Makabejcima 4, 16)

  • Slièni su san i zrcalo: u jednome i drugome samo je prividnost. (Knjiga Sirahova 34, 3)

  • Da nam Jahve nad Vojskama ne ostavi Ostatak, bili bismo k'o Sodoma, Gomori slièni. (Izaija 1, 9)

  • Jednako su slièni glogovu grmu u vrtu na koji sjeda svaka ptica ili mrtvacu baèenu u mrak - ti drveni bogovi obloženi zlatom i srebrom. (Baruh 6, 70)

  • Toèkovi bijahu slièni krizolitu, sva èetiri istoga oblika; oblikom i napravom bijahu kao da je jedan toèak u drugome. (Ezekiel 1, 16)

  • a vi slièni ljudima što èekaju gospodara kad se vraæa sa svadbe da mu odmah otvore èim stigne i pokuca. (Evanðelje po Luki 12, 36)

  • Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne oèitova što æemo biti. Znamo: kad se oèituje, bit æemo njemu slièni, jer vidjet æemo ga kao što jest. (Prva Ivanova poslanica 3, 2)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina