Fondare 10 Risultati per: slièni

  • Mi smo svi osuðeni na smrt, slièni smo vodi koja se prolije na zemlju i više se ne može skupiti, i Bog ne podiže mrtvaca: neka, dakle, kralj misli na to da prognanik ne ostane izagnan daleko od njega. (Druga knjiga o Samuelu 14, 14)

  • Toèkovi su bili slièni toèkovima obiènih kola: njihove osovine, naplaci, paoci i glavèine - sve bijaše liveno. (Prva knjiga o kraljevima 7, 33)

  • slièni lavu dok se, zinuv, na plijen obara i laviæu što vreba u potaji. (Psalmi 17, 12)

  • Zato ih je upravo snašla teška nevolja: postadoše im neprijatelji i krvnici baš oni koje su živo nastojali nasljedovati u naèinu života i u svemu im biti slièni. (Druga knjiga o Makabejcima 4, 16)

  • Slièni su san i zrcalo: u jednome i drugome samo je prividnost. (Knjiga Sirahova 34, 3)

  • Da nam Jahve nad Vojskama ne ostavi Ostatak, bili bismo k'o Sodoma, Gomori slièni. (Izaija 1, 9)

  • Jednako su slièni glogovu grmu u vrtu na koji sjeda svaka ptica ili mrtvacu baèenu u mrak - ti drveni bogovi obloženi zlatom i srebrom. (Baruh 6, 70)

  • Toèkovi bijahu slièni krizolitu, sva èetiri istoga oblika; oblikom i napravom bijahu kao da je jedan toèak u drugome. (Ezekiel 1, 16)

  • a vi slièni ljudima što èekaju gospodara kad se vraæa sa svadbe da mu odmah otvore èim stigne i pokuca. (Evanðelje po Luki 12, 36)

  • Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne oèitova što æemo biti. Znamo: kad se oèituje, bit æemo njemu slièni, jer vidjet æemo ga kao što jest. (Prva Ivanova poslanica 3, 2)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina