Löydetty 691 Tulokset: Ljudi

 • Kao slobodni ljudi - ali ne kao oni kojima je sloboda tek pokrivalom zloæe, veæ kao Božje sluge - (Prva Petrova poslanica 2, 16)

 • jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili. (Druga Petrova poslanica 1, 21)

 • A sadašnja nebesa i zemlja istom su rijeèju pohranjena za oganj i èuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi. (Druga Petrova poslanica 3, 7)

 • Ako primamo svjedoèanstvo ljudi, svjedoèanstvo je Božje veæe. Jer ovo je svjedoèanstvo Božje, kojim je svjedoèio za Sina svoga: (Prva Ivanova poslanica 5, 9)

 • I iziðe drugi konj, riðan. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi meðu sobom pokolju. I dan mu je maè velik. (Otkrivenje 6, 4)

 • Zvijezdi je ime Pelin. I treæina se voda pretvori u pelin te mnoštvo ljudi poginu od zagorèenih voda. (Otkrivenje 8, 11)

 • U one æe dane ljudi iskati smrt, ali je neæe naæi; poželjet æe umrijeti, ali smrt æe bježati od njih. (Otkrivenje 9, 6)

 • Skakavci bijahu izgledom nalik na konje za boj spremne. Na glavama im kao neki zlatni vijenci, lica im kao u ljudi, (Otkrivenje 9, 7)

 • I odriješena bijahu èetiri anðela, spremna za taj èas i dan i mjesec i godinu, da pobiju treæinu ljudi. (Otkrivenje 9, 15)

 • Od ovih triju zala poginu treæina ljudi - od ognja, dima i sumpora što sukljahu konjima iz usta. (Otkrivenje 9, 18)

 • Ipak, preostali ljudi, što ne poginuše od tih zala, ne obratiše se od djela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima - ni zlatnima, ni srebrnima, ni mjedenima, ni kamenima ni drvenima koji niti vide niti èuju nit hodaju - (Otkrivenje 9, 20)

 • Ljudi iz svih puka i plemena i jezika i naroda gledat æe njihova trupla tri i pol dana i neæe dopustiti da im se trupla u grob polože. (Otkrivenje 11, 9)


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina