Löydetty 1068 Tulokset: ziua

 • Dar creşteţi în har şi în cunoaşterea Domnului nostru şi a Mântuitorului Isus Cristos! Lui [să-i fie] gloria acum şi în ziua veşniciei! Amin! (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 3, 18)

 • Prin aceasta se desăvâşeşte iubirea în noi: să avem încredere în ziua judecăţii, căci aşa cum este el, aşa suntem şi noi în lumea aceasta. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 4, 17)

 • iar pe îngerii care n-au păstrat propria lor demnitate, ci au părăsit însăşi locuinţa lor, i-a ţinut în întuneric în lanţuri veşnice pentru ziua cea mare a judecăţii. (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 6)

 • În Ziua Domnului, am fost [răpit] în Duh şi am auzit în urma mea un glas puternic, ca de trâmbiţă, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 10)

 • pentru că a venit ziua cea mare a mâniei lor! Şi cine poate sta [în picioare]?”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 17)

 • De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu şi îi aduc cult ziua şi noaptea în templul său, iar cel care stă pe tron îi va adăposti în cortul său; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 15)

 • A sunat din trâmbiţă şi al patrulea înger şi a fost lovită o treime din soare, o treime din lună şi o treime din stele, ca să se întunece o treime din ele, iar ziua să nu strălucească pentru o treime din ele; la fel şi noaptea. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 12)

 • Şi au fost dezlegaţi cei patru îngeri care erau pregătiţi pentru ceasul şi ziua şi luna şi anul [acela] ca să ucidă o treime dintre oameni. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 15)

 • Şi s-a auzit un glas puternic în cer spunând: „Acum a venit mântuirea şi puterea, împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său, pentru că a fost aruncat [afară] acuzatorul fraţilor noştri, cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru ziua şi noaptea, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 10)

 • Iar fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor. Cei care se prosternă înaintea Fiarei şi a chipului ei şi cei care au primit indiciul numelui ei nu au tihnă nici ziua, nici noaptea”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 11)

 • iar diavolul, cel care le-a înşelat, a fost aruncat în lacul cu foc şi pucioasă unde se află Fiara şi pseudo-profetul şi vor fi chinuiţi ziua şi noaptea, în vecii vecilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 20, 10)

 • Porţile ei nu se vor închide ziua, pentru că acolo nu va mai fi noapte. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 25)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina