Found 1068 Results for: ziua

 • Dar creşteţi în har şi în cunoaşterea Domnului nostru şi a Mântuitorului Isus Cristos! Lui [să-i fie] gloria acum şi în ziua veşniciei! Amin! (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 3, 18)

 • Prin aceasta se desăvâşeşte iubirea în noi: să avem încredere în ziua judecăţii, căci aşa cum este el, aşa suntem şi noi în lumea aceasta. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 4, 17)

 • iar pe îngerii care n-au păstrat propria lor demnitate, ci au părăsit însăşi locuinţa lor, i-a ţinut în întuneric în lanţuri veşnice pentru ziua cea mare a judecăţii. (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 6)

 • În Ziua Domnului, am fost [răpit] în Duh şi am auzit în urma mea un glas puternic, ca de trâmbiţă, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 10)

 • pentru că a venit ziua cea mare a mâniei lor! Şi cine poate sta [în picioare]?”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 17)

 • De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu şi îi aduc cult ziua şi noaptea în templul său, iar cel care stă pe tron îi va adăposti în cortul său; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 15)

 • A sunat din trâmbiţă şi al patrulea înger şi a fost lovită o treime din soare, o treime din lună şi o treime din stele, ca să se întunece o treime din ele, iar ziua să nu strălucească pentru o treime din ele; la fel şi noaptea. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 12)

 • Şi au fost dezlegaţi cei patru îngeri care erau pregătiţi pentru ceasul şi ziua şi luna şi anul [acela] ca să ucidă o treime dintre oameni. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 15)

 • Şi s-a auzit un glas puternic în cer spunând: „Acum a venit mântuirea şi puterea, împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său, pentru că a fost aruncat [afară] acuzatorul fraţilor noştri, cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru ziua şi noaptea, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 10)

 • Iar fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor. Cei care se prosternă înaintea Fiarei şi a chipului ei şi cei care au primit indiciul numelui ei nu au tihnă nici ziua, nici noaptea”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 11)

 • iar diavolul, cel care le-a înşelat, a fost aruncat în lacul cu foc şi pucioasă unde se află Fiara şi pseudo-profetul şi vor fi chinuiţi ziua şi noaptea, în vecii vecilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 20, 10)

 • Porţile ei nu se vor închide ziua, pentru că acolo nu va mai fi noapte. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 25)


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina