Löydetty 20 Tulokset: viile

 • V-am dat o ţară în care nu aţi muncit şi cetăţi pe care nu le-aţi zidit şi aţi locuit în ele: aţi mâncat din viile şi din măslinii pe care nu i-aţi plantat». (Cartea lui Iósue 24, 13)

 • Au ieşit la câmp, culegeau viile, călcau strugurii şi se veseleau; intrau în templul dumnezeilor lor, mâncau şi beau şi îl blestemau pe Abimélec. (Cartea Judecătorilor 9, 27)

 • Samsón a coborât cu tatăl său şi cu mama sa la Timná. Când au ajuns la viile din Timná, iată, era un leu tânăr care răgea înaintea lui. (Cartea Judecătorilor 14, 5)

 • Va lua cele mai bune dintre câmpiile voastre, dintre viile voastre şi dintre livezile voastre de măslini şi le va da slujitorilor lui. (Cartea întâi a lui Samuél 8, 14)

 • Va lua zeciuială din seminţele şi din viile voastre şi o va da eunucilor şi slujitorilor lui. (Cartea întâi a lui Samuél 8, 15)

 • Alţii ziceau: „Dăm drept garanţie ogoarele noastre, viile şi casele noastre ca să facem rost de grâu în timpul foametei”. (Cartea lui Nehemía 5, 3)

 • Alţii ziceau: ,,Am împrumutat argint, punând garanţie ogoarele şi viile noastre pentru tributul regelui. (Cartea lui Nehemía 5, 4)

 • Deşi carnea noastră este ca şi carnea fraţilor noştri, fiii noştri sunt ca fiii lor; iată, îi supunem pe fiii noştri şi pe fiicele noastre ca sclavi – ba chiar sunt dintre fiicele noastre [care au fost] supuse –, iar mâinile noastre sunt fără putere, căci ogoarele şi viile noastre sunt ale altora”. (Cartea lui Nehemía 5, 5)

 • Daţi-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii şi casele şi o sutime din argintul, din grâul, din mustul şi din untdelemnul pe care le-aţi cerut de la ei!”. (Cartea lui Nehemía 5, 11)

 • a nimicit cu grindină viile lor şi cu îngheţ, smochinii lor; (Cartea Psalmilor 78, 47)

 • A lovit viile şi smochinii lor şi a sfărâmat copacii din hotarele lor. (Cartea Psalmilor 105, 33)

 • Nu vă uitaţi că sunt neagră, căci m-a bronzat soarele! Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine, m-au pus să păzesc viile, dar via mea nu am păzit-o. (Cartea Cântarea Cântărilor 1, 6)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina