Löydetty 299 Tulokset: Mulţi

 • Avea turme de oi şi cirezi de vite şi mulţi servitori. Filistenii îl invidiau. (Cartea Genezei 26, 14)

 • Domnul i-a zis lui Moise: ,,Coboară în adunarea poporului ca să nu se năpustească să-l vadă pe Domnul. Altfel, mulţi dintre ei vor pieri. (Cartea Exodului 19, 21)

 • Să nu te iei după cei mulţi ca să faci rău! Iar la judecată, să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi ca să înclini [dreptatea]! (Cartea Exodului 23, 2)

 • Cu cât vor fi mai mulţi ani, cu atât să ridici preţul; şi cu cât vor fi mai puţini ani, cu atât să-l scazi; căci el îţi vinde numărul [anilor de] rod. (Cartea Leviticului 25, 16)

 • Dacă mai sunt încă mulţi ani în faţa lor, va plăti răscumpărarea după preţul cu care a fost cumpărat; (Cartea Leviticului 25, 51)

 • Celor ce sunt mai mulţi să le dai moştenire mai mare şi celor care sunt mai puţini să le dai moştenire mai mică: fiecăruia să-i fie dată moştenirea lui după cei număraţi ai săi! (Cartea Numerilor 26, 54)

 • Ţara să fie împărţită prin sorţi între cei care sunt mai mulţi şi cei care sunt mai puţini!”. (Cartea Numerilor 26, 56)

 • Să împărţiţi ţara prin tragere la sorţi, după familiile voastre! Celor ce sunt mai mulţi să le daţi o parte mai mare şi celor ce sunt mai puţini să le daţi o parte mai mică! Unde vor cădea sorţii, acolo să fie pentru fiecare! Să luaţi moştenirea după triburile părinţilor voştri! (Cartea Numerilor 33, 54)

 • Cetăţile pe care le veţi da din proprietăţile fiilor lui Israél să fie: de la cei care sunt mulţi, mai multe şi de la cei care sunt mai puţini, mai puţine. Fiecare să dea din cetăţile sale levíţilor după moştenirea pe care o moşteneşte!”. (Cartea Numerilor 35, 8)

 • Numai să nu aibă mulţi cai; şi să nu întoarcă poporul în Egipt ca să aibă mulţi cai, pentru că Domnul v-a zis: «Să nu vă mai întoarceţi pe acest drum»! (Cartea Deuteronómului 17, 16)

 • Veţi rămâne puţini oameni, voi care eraţi mulţi ca stelele cerului, pentru că nu ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului tău. (Cartea Deuteronómului 28, 62)

 • Pe când fugeau ei dinaintea lui Israél coborând din Bet-Horón, Domnul a făcut să cadă peste ei pietre mari din cer până la Azéca şi au murit. Cei care au murit de ploaia de pietre au fost mai mulţi decât cei pe care i-au ucis fiii lui Israél cu sabia. (Cartea lui Iósue 10, 11)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina