1. Na starca se ne otresaj, nego ga nagovaraj kao oca, mladiæe kao braæu,

2. starice kao majke, djevojke kao sestre - u svoj èistoæi.

3. Udovice poštuj - one koje su zaista udovice.

4. Ako li ipak koja udovica ima djecu ili unuke, neka najprije oni znaju oèitovati svoju pobožnost prema vlastitom domu i uzdarjem uzvraæati roditeljima jer to je ugodno Bogu.

5. A ona koja je zaista udovica, posve sama, pouzdaje se u Boga, odana prošnjama i molitvama noæ i dan;

6. ona, naprotiv, koja provodi lagodan život, živa je veæ umrla.

7. I to naglašuj da budu besprijekorne.

8. Ako li se tkogod za svoje, navlastito za ukuæane, ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika.

9. U popis neka se unosi udovica ne mlaða od šezdeset godina, jednog muža žena,

10. koja ima svjedoèanstvo dobrih djela: da je djecu odgojila, da je bila gostoljubiva, da je svetima noge prala, da je nevoljnima pomagala, da se svakom dobru djelu posveæivala.

11. Mlaðe pak udovice odbijaj jer kad ih požuda odvrati od Krista, hoæe se udati,

12. pa zasluže osudu što su pogazile prvotnu vjernost.

13. A uz to se, obilazeæi po kuæama, nauèe biti besposlene, i ne samo besposlene, nego i brbljave i nametljive, govoreæi što ne bi smjele.

14. Hoæu dakle da se mlaðe udaju, djecu raðaju, da budu kuæevne te ne daju protivniku nikakva povoda za pogrðivanje.

15. Jer veæ su neke zastranile za Sotonom.

16. Ako koja vjernica ima udovica, neka im pomaže, a neka se ne optereæuje Crkva, da uzmogne pomoæi onima koje su zaista udovice.

17. Starješine koji su dobri predstojnici dostojni su dvostruke èasti, ponajpaèe oni koji se trude oko Rijeèi i pouèavanja.

18. Pismo doista veli: Volu koji vrši ne zavezuj usta! I: Vrijedan je radnik plaæe svoje.

19. Protiv starješine ne primaj tužbe, osim na osnovi dvaju ili triju svjedoka.

20. One koji griješe, pred svima ukori da i drugi imaju straha!

21. Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom i izabranim anðelima da se toga držiš bez predrasude i ništa ne èiniš po naklonosti.

22. Ruku prebrzo ni na koga ne polaži i ne budi dionikom tuðih grijeha! Sebe èistim èuvaj!

23. Ne pij više samo vode, nego uzimaj malo vina poradi želuca i èestih svojih slabosti.

24. Grijesi nekih ljudi oèiti su i prije suda, nekih pak samo nakon njega.

25. Tako su i dobra djela oèita, a bila i drukèija, ne mogu se sakriti.

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina