1. Gledajte, preko gora hrli glasnik, on naviješta: "Spasenje!" Svetkuj svoje blagdane, Judo, ispuni svoje zavjete, jer Belijal više neæe prolaziti po tebi, on je sasvim zatrt.

2. Protiv tebe dolazi rušitelj. Postavi stražu na bedeme, gledaj na put, opaši bedra, saberi sve svoje snage.

3. Da, Jahve æe obnoviti vinograd Jakovljev i vinograd Izraelov. Pljaèkaši ih opljaèkali, mladice im potrli.

4. Štitovi njegovih junaka crvene se, njegovi su ratnici u grimizu; ognjem blista èelik na njihovim bojnim kolima kad krenu u boj; konji im se propinju.

5. Po ulicama bjesne bojna kola, lete preko trgova; na pogled su baklje goruæe; kao munje, samo sijevaju.

6. Pozivaju se borci odabrani, bacaju se u rovove, hrle brzo na bedeme, veæ je zaklon postavljen.

7. Vrata koja gledaju na Rijeku otvaraju se, strava je u palaèi.

8. Podižu, u izgnanstvo odvode Gospodaricu, robinjice njene cvile, tuguju kao golubice, u prsa se udaraju.

9. Niniva je nabujalo jezero, oni bježe pred vodom njezinom. "Zaustavite se, stanite!" Ali se nitko ne okreæe.

10. "Grabite srebro! Grabite zlato!" Blagu kraja nema, obilje dragocjenosti!

11. Pljaèkanje, haranje, razaranje! Srce zamire, koljena klecaju, u bedrima drhtavica, svima su lica poblijedjela.

12. Gdje je skrovište lavovima i log laviæima? Kad je lav izlazio, lavica je ostajala i lavovi mališani; plašio ih nitko nije.

13. Lav je grabio za svoje laviæe, davio je za svoje lavice; svoje spilje punio je plijenom, svoja skrovišta lovinom.

14. "Evo me! Tebi!" - rijeè je Jahve nad Vojskama. "Pretvorit æu u dim tvoja bojna kola, maè æe poklati tvoje laviæe. Istrijebit æu sa zemlje tvoja pljaèkanja, i neæe se više èuti povik tvojih glasnika."

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina