1. Megmutatta nekem Józsue fõpapot, amint az Úr angyala elõtt állt. Jobbján a sátán állt, és vádolta.

2. Az Úr angyala ezt mondta a sátánnak: "Parancsoljon neked az Úr, sátán, parancsoljon neked az, aki kiválasztotta Jeruzsálemet! Nem üszök õ, amelyet kimentettek a tûzbõl?"

3. Józsue piszkos ruhába volt öltözve, amint ott állt az Úr angyala elõtt.

4. Az angyal megszólalt, és azt mondta az elõtte állóknak: "Vegyétek le róla a piszkos ruhát, és öltöztessétek díszes ruhába! és azt mondta neki: "Látod, levettem rólad bûnödet".

5. A fejére tegyetek tiszta föveget!" Fel is öltöztették díszes ruhába, a fejére pedig tiszta föveget tettek. Az Úr angyala ott állt elõtte,

6. Majd így szólt az Úr angyala Józsuéhoz:

7. "Ezt mondja a Seregek Ura: Ha az én útjaimon jársz, és megtartod törvényeimet, te fogod kormányozni házamat, te õrzöd udvaraimat, és megengedem, hogy ezek sorába lépj, akik itt állnak.

8. Halljátok hát, Józsue fõpap, és társaid, akik elõtted ülnek - mert hisz jelképes személyek vagytok! Nézzétek, elküldöm szolgámat, a Sarjat,

9. Nézd, a kõ, amelyet Józsue elé tettem, ezen az egy kövön hét szem van; nézd, magam vésem bele a feliratot - mondja a Seregek Ura." és kiirtom a gonoszságot ebbõl az országból egyetlen nap alatt.

10. Azon a napon - mondja a Seregek Ura - meghívhatjátok majd egymást a szõlõ és a fügefa alá.

“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina