Fundar 819 Resultados para: više

 • a vi vršite službu u Svetištu i službu oko žrtvenika da se više ne izlijeva gnjev na Izraelce. (Knjiga Brojeva 18, 5)
 • A Izraelci neka se više ne primièu Šatoru sastanka, da ne navuku na se grijeh i ne poginu. (Knjiga Brojeva 18, 22)

 • "Iæi æemo utrenikom", rekoše Izraelci, "a budemo li pili tvoje vode, mi i naša stada, za to æemo ti platiti. Ništa više, samo da proðemo pješice." (Knjiga Brojeva 20, 19)

 • Kad opazi Bileam da je Jahvi drago što on blagoslivlja Izraela, ne htjede više ni iæi kao prije u potragu za znamenjima, nego se licem okrenu prema pustari. (Knjiga Brojeva 24, 1)

 • 'Ljudi što su izišli iz Egipta, kojima je dvadeset ili više godina, jer me nisu vjerno slijedili, nikad neæe vidjeti zemlju što sam je pod zakletvom obeæao Abrahamu, Izaku i Jakovu!' (Knjiga Brojeva 32, 11)

 • A gradove koje budete izdvajali od vlasništva Izraelaca, od onih koji ih imaju mnogo uzmite više, a manje od onih koji imaju malo. Neka svatko ustupi gradove levitima prema omjeru baštine koju bude primio." (Knjiga Brojeva 35, 8)

 • Ali je Jahve, zbog vas, bio na me ljut, pa me nije uslišao. 'Dosta', reèe mi Jahve, 'ne govori mi više o tom! (Ponovljeni zakon 3, 26)
 • Srce svoje obrežite; šiju više ne ukruæujte! (Ponovljeni zakon 10, 16)

 • Sav æe se Izrael, kad to èuje, napuniti strahom te više neæe poèinjati takva zla u tvojoj sredini. (Ponovljeni zakon 13, 12)

 • Snesi onda sav plijen nasred trga te spali grad sa svim plijenom kao paljenicu Jahvi, Bogu svome. Neka zauvijek ostane ruševina i neka se više nikada ne sazida. (Ponovljeni zakon 13, 17)

 • a sav æe se narod, kad sazna, bojati i više se neæe drsko odupirati. (Ponovljeni zakon 17, 13)

 • Samo neka ne drži mnogo konja i ne šalje naroda u Egipat da poveæa broj konja. Jer vam je Jahve rekao: 'Ovim se putem nikada više ne vraæajte!' (Ponovljeni zakon 17, 16)
“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina