Fundar 819 Resultados para: više

 • Kad se utvrdi potomstvo sinova Manašeovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. (Knjiga Brojeva 1, 34)
 • Kad se utvrdi potomstvo sinova Benjaminovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. (Knjiga Brojeva 1, 36)

 • Kad se utvrdi potomstvo sinova Danovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. (Knjiga Brojeva 1, 38)

 • Kad se utvrdi potomstvo sinova Ašerovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. (Knjiga Brojeva 1, 40)

 • Kad se utvrdi potomstvo sinova Naftalijevih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. (Knjiga Brojeva 1, 42)

 • Bili su popisani svi Izraelci, prema pradjedovskim domovima, od dvadeset godina i više, svi za borbu sposobni u Izraelu. (Knjiga Brojeva 1, 45)

 • "Popiši Levijevce po njihovim porodicama i rodovima; popiši sve muškarce od jednoga mjeseca i više." (Knjiga Brojeva 3, 15)
 • Njih je u popisu svih muškaraca od jednoga mjeseca i više ubilježeno šest tisuæa i dvije stotine. (Knjiga Brojeva 3, 34)

 • A za otkupninu dvjesta sedamdeset i triju izraelskih prvoroðenaca što ih je više nego levita, (Knjiga Brojeva 3, 46)

 • A kad kome bude pedeset godina, neka istupi iz službe i neka više ne služi. (Knjiga Brojeva 8, 25)

 • Ako æeš ovako sa mnom postupati, radije me ubij, ako sam stekao milost u tvojim oèima, da više ne gledam svoga jada." (Knjiga Brojeva 11, 15)

 • Jahve siðe u oblaku i poèe s njim govoriti. Zatim uze od duha koji bijaše na njemu i stavi na onu sedamdesetoricu starješina. Kad duh poèinu na njima, poèeše prorokovati, ali to više nikad ne uèiniše. (Knjiga Brojeva 11, 25)
“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina