Fundar 365 Resultados para: svojoj

 • nego su protiv njega imali nešto prijeporno o svojoj vjeri i o nekom Isusu koji je umro, a Pavao tvrdi da je živ. (Djela apostolska 25, 19)

 • Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri. Htio je tako oèitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe; (Poslanica Rimljanima 3, 25)

 • stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti - ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu - ali u nadi. (Poslanica Rimljanima 8, 20)

 • Misli li tko da je neprilièan prema svojoj djevici kad je preživotan i s njome mora biti, neka èini što je nakanio, ne griješi: neka se uzmu. (Prva poslanica Korinæanima 7, 36)

 • Ali draže mi je u Crkvi reæi pet rijeèi po svojoj pameti, da i druge pouèim, negoli deset tisuæa rijeèi drugim jezikom. (Prva poslanica Korinæanima 14, 19)

 • Stoga kao što se u svemu odlikujete - u vjeri, i rijeèi, i spoznanju, i svakoj gorljivosti, i u ljubavi svojoj prema nama - odlikujte se i u ovoj darežljivosti. (Druga poslanica Korinæanima 8, 7)

 • Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošæu molim (Poslanica Filipljanima 1, 4)

 • Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati. (Poslanica Filipljanima 2, 13)

 • a suposvjedoèio Bog znamenjima i èudesima, najrazlièitijim silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji. (Poslanica Hebrejima 2, 4)

 • kad veli: Braæi æu svojoj naviještat ime tvoje, hvalit æu te usred zbora. (Poslanica Hebrejima 2, 12)

 • i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uðe jednom zauvijek u Svetinju i naðe vjeèno otkupljenje. (Poslanica Hebrejima 9, 12)

 • Vjerom i Sara unatoè svojoj dobi zadobi moæ da zaène jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obeæanje. (Poslanica Hebrejima 11, 11)


“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina