Fundar 365 Resultados para: svojoj

  • U svojoj æe vas lakomosti kupovati izmišljotinama. Njihova osuda veæ odavna nije dokona i propast im ne drijema. (Druga Petrova poslanica 2, 3)

  • Dogodilo im se što veli istinita izreka: "Pas se vraæa svojoj bljuvotini i okupana svinja valjanju u blatu." (Druga Petrova poslanica 2, 22)

  • Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajednièkom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima. (Poslanica Jude apostola 1, 3)

  • A vi, ljubljeni, naziðujte se na presvetoj vjeri svojoj moleæi se u Duhu Svetom, (Poslanica Jude apostola 1, 20)

  • u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi maè dvosjeèan, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi. (Otkrivenje 1, 16)


“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina