Fundar 1320 Resultados para: kako

 • kako li æemo mi umaæi ako zanemarimo toliko spasenje? Spasenje koje je poèeo propovijedati Gospodin, koje su nam potvrdili slušatelji, (Poslanica Hebrejima 2, 3)

 • Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve - kako bi mnoge sinove priveo k slavi - po patnjama do savršenstva dovede Poèetnika njihova spasenja. (Poslanica Hebrejima 2, 10)

 • Stoga je trebalo da u svemu postane braæi slièan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki sveæenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda. (Poslanica Hebrejima 2, 17)

 • Bojmo se dakle da se, dok ostaje obeæanje o ulasku u njegov Poèinak, za koga od vas ne bi utvrdilo kako je zakasnio. (Poslanica Hebrejima 4, 1)

 • Zato Bog ponovno odreðuje jedan dan, Danas, u Davidu nakon toliko vremena govoreæi, kako je veæ reèeno: Danas ako glas mu èujete, ne budite srca tvrda. (Poslanica Hebrejima 4, 7)

 • Oni služe slici i sjeni onoga nebeskoga, kako je upuæen Mojsije kad se spremao praviti šator: Pazi, veli doista, naèini sve po praliku koji ti je pokazan na brdu. (Poslanica Hebrejima 8, 5)

 • te ne propuštamo svojih sastanaka, kako je u nekih obièaj, nego se hrabrimo, to više što više vidite da se bliži Dan. (Poslanica Hebrejima 10, 25)

 • Oni su nas doista nešto malo dana stegom odgajali kako se njima èinilo, a On - nama na korist, da postanemo sudionici njegove svetosti. (Poslanica Hebrejima 12, 10)

 • Zato jer smo primili kraljevstvo neuzdrmljivo, iskazujmo zahvalnost iz koje služimo Bogu kako je njemu milo, s predanjem i strahopoštovanjem. (Poslanica Hebrejima 12, 28)

 • Usrdnije vas pak molim: uèinite to kako bih vam se što brže vratio. (Poslanica Hebrejima 13, 19)

 • ako ste doista okusili kako je dobar Gospodin. (Prva Petrova poslanica 2, 3)

 • Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedoèim kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite! (Prva Petrova poslanica 5, 12)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina