Fundar 379 Resultados para: godine

 • Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok. (Knjiga Postanka 5, 18)

 • Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 20)

 • Po roðenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 26)

 • Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin. (Knjiga Postanka 5, 28)

 • U dan onaj - šestote godine Noina života, mjeseca drugog, dana u mjesecu sedamnaestog - navale svi izvori bezdana, rastvore se ustave nebeske. (Knjiga Postanka 7, 11)

 • Šest stotina prve godine Noina života, prvoga mjeseca, prvog dana u mjesecu uzmakoše vode sa zemlje. Noa skine pokrov s korablje i pogleda: površina okopnjela. (Knjiga Postanka 8, 13)

 • Ovo su potomci Šemovi: Kad je Šemu bilo sto godina - dvije godine poslije Potopa - rodi mu se Arpakšad. (Knjiga Postanka 11, 10)

 • Po roðenju Šelahovu Arpakšad je živio èetiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 11, 13)

 • Po roðenju Eberovu Šelah je živio èetiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 11, 15)

 • Kad su Eberu bile trideset i èetiri godine, rodi mu se Peleg. (Knjiga Postanka 11, 16)

 • Kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodi mu se Serug. (Knjiga Postanka 11, 20)

 • Dvanaest su godina služili Kedor-Laomera, ali trinaeste godine dignu se na ustanak. (Knjiga Postanka 14, 4)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina