Found 2319 Results for: Israél

 • Israél a zis atunci: „Pentru ce mi-aţi făcut un astfel de rău făcându-i cunoscut omului aceluia că mai aveţi un frate?”. (Cartea Genezei 43, 6)

 • Iúda i-a zis lui Israél, tatăl său: „Trimite tânărul cu mine; ne vom ridica şi vom merge ca să trăim şi să nu murim nici noi, nici tu şi nici copiii noştri! (Cartea Genezei 43, 8)

 • Israél, tatăl lor, le-a zis: „Dacă aşa trebuie, aşa să faceţi: luaţi-vă în saci din cele mai bune roade ale ţării şi coborâți la omul acela ca dar, şi anume: puţin balsam, puţină miere, răşină, mir, fistic şi migdale! (Cartea Genezei 43, 11)

 • Fiii lui Israél au făcut aşa. Iosíf le-a dat care, după cuvântul lui Faraón; le-a dat şi provizii pentru drum. (Cartea Genezei 45, 21)

 • Israél a zis: „Îmi este de-ajuns că fiul meu Iosíf este încă în viaţă. Mă duc să-l văd înainte de a muri”. (Cartea Genezei 45, 28)

 • Israél a plecat împreună cu tot ce avea. A ajuns la Béer-Şéba şi a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isáac. (Cartea Genezei 46, 1)

 • Dumnezeu i-a vorbit lui Israél într-o viziune de noapte: „Iacób, Iacób!”. El a răspuns: „Iată-mă!”. (Cartea Genezei 46, 2)

 • S-a ridicat Iacób de la Béer-Şéba. Iar fiii lui Israél i-au dus pe Iacób, tatăl lor, şi pe copiii şi soţiile lor în carele pe care le trimisese Faraón ca să-i aducă. (Cartea Genezei 46, 5)

 • Acestea sunt numele fiilor lui Israél care au venit în Egipt, Iacób şi fiii lui. Întâiul născut al lui Iacób: Rubén. (Cartea Genezei 46, 8)

 • Iosíf şi-a legat carul şi a urcat să-l întâmpine pe Israél, tatăl său, în Goşén. Îndată ce l-a văzut, a căzut pe grumazul lui şi a plâns pe grumazul lui îndelung. (Cartea Genezei 46, 29)

 • Israél i-a spus lui Iosíf: „De acum pot să mor, căci ţi-am văzut faţa şi că mai ești încă viu”. (Cartea Genezei 46, 30)

 • Israél a locuit în ţara Egiptului, în ţinutul Goşén. Ei au luat din el în stăpânire, au fost rodnici şi s-au înmulţit foarte mult. (Cartea Genezei 47, 27)


“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina