Found 371 Results for: Duhul

 • Pământul era neorânduit şi pustiu, şi întuneric era deasupra abisului, şi duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor. (Cartea Genezei 1, 2)

 • Domnul a zis: „Duhul meu nu va rămâne pe vecie în om. El nu este decât carne, iar zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani”. (Cartea Genezei 6, 3)

 • Iată, eu voi face să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească toată făptura care este pe el, suflarea de viaţă de sub cer; tot ce este pe pământ își va da duhul. (Cartea Genezei 6, 17)

 • Şi-au dat duhul toate făpturile care se târau pe pământ, păsările, animalele şi vieţuitoarele şi toate vietăţile care mişună pe pământ şi toţi oamenii. (Cartea Genezei 7, 21)

 • Abrahám şi-a dat duhul şi a murit după o bătrâneţe fericită, bătrân şi sătul [de zile], şi a fost adăugat la poporul său. (Cartea Genezei 25, 8)

 • Aceştia sunt anii vieţii lui Ismaél: o sută treizeci şi şapte de ani. El şi-a dat duhul şi a murit şi a fost adăugat la poporul său. (Cartea Genezei 25, 17)

 • Isáac şi-a dat duhul şi a murit şi a fost adăugat la poporul său bătrân şi sătul de zile. Fiii săi, Esáu şi Iacób, l-au înmormântat. (Cartea Genezei 35, 29)

 • Faraón a zis slujitorilor săi: „Vom putea oare să găsim un om ca acesta, cu duhul lui Dumnezeu în el?”. (Cartea Genezei 41, 38)

 • Când i-au spus ei toate cuvintele lui Iosíf pe care acesta le zisese lor şi când a văzut carele pe care le trimisese Iosíf ca să-l ia, atunci duhul lui Iacób, tatăl lor, s-a reînsufleţit. (Cartea Genezei 45, 27)

 • Când Iacób a terminat de dat porunci fiilor săi, şi-a strâns picioarele în pat, şi-a dat duhul şi a fost adăugat poporului său. (Cartea Genezei 49, 33)

 • Să le vorbeşti tuturor celor cu inima înţeleaptă, care sunt plini de duhul înţelepciunii! Ei să facă hainele lui Áaron ca să fie sfinţit şi să-mi fie preot! (Cartea Exodului 28, 3)

 • L-am umplut cu duhul lui Dumnezeu, i-am dat înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări, (Cartea Exodului 31, 3)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina