Found 1361 Results for: Aceasta

 • Şi omul a zis: „Aceasta, în sfârşit, este os din oasele mele şi carne din carnea mea. Aceasta se va numi femeie, pentru că din bărbat a fost luată”. (Cartea Genezei 2, 23)

 • Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: „De ce ai făcut aceasta?” Femeia i-a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat”. (Cartea Genezei 3, 13)

 • Domnul Dumnezeu i-a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate animalele şi decât toate ființele câmpului; pe pântece să umbli şi ţărână să mănânci în toate zilele vieţii tale! (Cartea Genezei 3, 14)

 • Aceasta este cartea generaţiilor lui Adám. Când l-a creat Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. (Cartea Genezei 5, 1)

 • Aceasta este descendenţa lui Nóe. Nóe era un om drept şi neprihănit între cei din generaţia sa: Nóe umbla cu Dumnezeu. (Cartea Genezei 6, 9)

 • Domnul i-a spus lui Nóe: „Intră [în arcă], tu şi toată casa ta, pentru că am văzut că, din generaţia aceasta, tu eşti drept înaintea mea. (Cartea Genezei 7, 1)

 • Din ţara aceasta a intrat în Așúr şi a zidit Niníve, Rehobót-Ir, Cálah (Cartea Genezei 10, 11)

 • şi Résen, între Niníve şi Cálah; aceasta este cetatea cea mare. (Cartea Genezei 10, 12)

 • Aceasta este descendenţa lui Sem. Când Sem avea o sută de ani, i-a dat naştere lui Arpacşád, la doi ani după potop. (Cartea Genezei 11, 10)

 • Aceasta este descendenţa lui Térah. Térah le-a dat naştere lui Abrám, lui Nahór şi lui Harán. Harán i-a dat naştere lui Lot. (Cartea Genezei 11, 27)

 • Domnul i s-a arătat lui Abrám şi i-a spus: „Voi da ţara aceasta descendenței tale”. Şi [Abrám] a zidit acolo un altar Domnului, care i se arătase. (Cartea Genezei 12, 7)

 • Când te vor vedea egipténii, vor zice: «Aceasta este soţia lui!». Pe mine mă vor ucide, iar pe tine te vor lăsa să trăiești. (Cartea Genezei 12, 12)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina