12. A kralj æe se radovat' u Bogu, slavit æe se tko se kune njime, jer æe lašcima biti zaèepljena usta.

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina