1. Zborovoði. Po napjevu "Ne pogubi!" Davidov. Miktam. Kad je ispred Šaula pobjegao u peæinu.

2. Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni jer mi se duša utjeèe tebi! U sjenu tvojih krila zaklanjam se dok pogibao ne mine.

3. Vapijem Bogu višnjemu, Bogu koji mi èini dobro.

4. Nek' pošalje s nebesa i spasi me, nek' postidi one što me progone: neka Bog pošalje dobrotu svoju i vjernost!

5. Ležim usred lavova koji proždiru ljudske sinove. Zubi su im koplja i strijele, a jezik im maè je naoštren.

6. Uzvisi se, Bože, nad nebesa, slava tvoja nek' je nad svom zemljom!

7. Mrežu namjestiše stopama mojim, stisnuše dušu moju; iskopaše preda mnom jamu: sami nek' u nju padnu!

8. Postojano je srce moje, Bože, postojano je srce moje; pjevat æu i svirati.

9. Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit æu zoru jutarnju.

10. Hvalit æu te, Gospode, meðu narodima, meðu pucima pjevat æu tebi:

11. jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka vjernost tvoja.

12. Uzvisi se, Bože, nad nebesa, slava tvoja nek' je nad svom zemljom!

“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina