1. Pavao, apostol Krista Isusa po nalogu Boga, Spasitelja našega, i Krista Isusa, nade naše,

2. Timoteju, pravomu sinu u vjeri: milost, milosrðe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega!

3. Kao što sam te zamolio kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovijediš nekima neka ne nauèavaju drugih nauka

4. i neka se ne zanose beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi Božjoj po vjeri.

5. Svrha je te zapovijedi ljubav iz èista srca, dobre savjesti i vjere neprijetvorne.

6. To su neki promašili i zastranili u praznorjeèje;

7. htjeli bi biti uèitelji Zakona, a ne razumiju ni što govore ni što tvrde.

8. A mi znamo da je Zakon dobar ako se tko njime služi zakonito,

9. svjestan toga da je Zakon tu ne za pravednika nego za bezakonike i nepokornike, nepobožnike i grešnike, bezbožnike i svetogrdnike, ocoubojice i materoubojice, koljaèe,

10. bludnike, muškoložnike, trgovce ljudima, varalice, krivokletnike, i ima li još što protivno zdravom nauku -

11. po evanðelju Slave blaženoga Boga koje je meni povjereno.

12. Zahvalan sam Onome koji mi dade snagu - Kristu Isusu, Gospodinu našemu - jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene

13. koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju uèinio, još u nevjeri.

14. I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu.

15. Vjerodostojna je rijeè i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist doðe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja.

16. A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji æe povjerovati u njega za život vjeèni.

17. A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu èast i slava u vijeke vjekova. Amen.

18. Taj ti zadatak predajem, sine Timoteju, u skladu s proroštvima nekoæ nad tobom izreèenima: na njih oslonjen, bij boj plemeniti

19. imajuæi vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere.

20. Meðu njima je Himenej i Aleksandar, koje sam predao Sotoni da nauèe ne huliti.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina