1. Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima.

2. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

3. Zahvaljujem Bogu svomu kad vas se god sjetim.

4. Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošæu molim

5. zbog vašeg udjela u evanðelju od onoga prvog dana sve do sada -

6. uvjeren u ovo: Onaj koji otpoèe u vama dobro djelo, dovršit æe ga do Dana Krista Isusa.

7. I pravo je da tako osjeæam o svima vama! Ta ja vas nosim u srcu jer u okovima mojim i u obrani i utvrðivanju evanðelja svi ste vi suzajednièari moje milosti.

8. Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista!

9. I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju

10. te mognete prosuditi što je najbolje da budete èisti i besprijekorni za Dan Kristov,

11. puni ploda pravednosti po Isusu Kristu - na slavu i hvalu Božju.

12. A hoæu da znate, braæo: ovaj se moj udes paèe okrenuo u napredovanje evanðelja

13. tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i meðu svima drugima,

14. a veæina braæe u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, još se više usuðuje neustrašivo zboriti Rijeè.

15. Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje:

16. ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evanðelja;

17. oni pak Krista navješæuju iz suparništva, neiskreno - misleæi da æe tako otežati nevolju mojih okova.

18. Pa što onda? Samo se na svaki naèin, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješæuje. I tome se radujem, a i radovat æu se.

19. Jer znadem: po vašoj molitvi i pomoæi Duha Isusa Krista to æe mi biti na spasenje,

20. kako željno i oèekujem i nadam se da se ni zbog èega neæu smesti, nego da æe se mojom posvemašnjom odvažnošæu - kako uvijek tako i sada - Krist uzvelièati u mome tijelu, bilo životom, bilo smræu.

21. Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak!

22. A ako mi živjeti u tijelu omoguæuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam!

23. Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otiæi i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje;

24. ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas.

25. U to uvjeren, znam da æu ostati i biti uz vas sve, za vaš napredak i na radost vjere,

26. da ponos vaš mnome poraste u Kristu Isusu kad opet doðem k vama.

27. Samo se ponašajte dostojno evanðelja Kristova, pa - došao ja i vidio vas ili nenazoèan slušao što je s vama - da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednièki borite za evanðeosku vjeru

28. ne plašeæi se ni u èemu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja, i to od Boga.

29. Jer vama je dana milost: "za Krista", ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti,

30. isti boj bijuæi koji na meni vidjeste i sada o meni èujete.


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina