42. Reèe im Isus: "Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izišao i došao; nisam sam od sebe došao, nego on me posla.
“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina